Estrutura

 • Presidenta en funcións: Mercé Barrientos Varela
 • Secretaria Xeral: Mª Fátima Pose Dasilva
 • Tesoureira: Teresa Martínez Cancelo
 • Vogais:
  • Lis Franco Iglesias
  • Eva Castro Fernández
  • María Uría
  • Estefanía Hernández
  • Mila Alonso
  • Cristina Fernández Piñeiro
  • Marisela González
  • Lucía Nespereira