Que queremos?

Un deporte máis xusto e sen discriminacións, onde recursos, oportunidades e recoñecementos sexan distribuídos de forma equitativa.

Igualdade

Promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Participación

Activar a presenza das mulleres no ámbito do deporte tanto a nivel práctico como formativo.

Asesoramento

Asesorar e colaborar coas persoas individuais e coas institucións públicas e privadas no referente ao deporte feminino e o seu desenvolvemento.